Quyet Tien Industrial Cooperative

The leading manufacturer of plastic products in Vietnam

(+84) 43 9714291
English   

ABOUT US

Hợp tác xã Công nghiệp Quyết Tiến được thành lập năm 1963. Qua các hình thức sở hữu và các giai đoạn phát triển, ngày nay Hợp tác xã Công nghiệp Quyết Tiến đã và đang phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp nhựa hàng đầu và có uy tín trong ngành công nghiệp nhựa Việt Nam.

Hợp tác xã Công nghiệp Quyết Tiến hiện là một trong những công ty nhựa hàng đầu ở VN và trong số rất ít công ty có khả năng cung cấp cho Khách Hàng một giải pháp toàn diện thông qua quy trình khép kín từ khâu thiết kế khuôn, sản xuất khuôn, thử mẫu, sản xuất sản phẩm nhựa với công nghệ ép hoặc thổi, in hoặc dán nhãn, giao hàng.

More detail see About Quyet Tien

The leading manufacturer of plastic products in Vietnam


HOT PRODUCTS